INTERNATIONAL o.O CUP

I o.O CUP Vincitore: il bepi united, il bepi. II o.O CUP Vincitore: Sosia, Nyarlath.
III o.O CUP Vincitore: Real Merdaccia, Paolobu. IV o.O CUP Vincitore: Darkaotici, MANO[FA].

V o.O CUP Vincitore: Torbig utd., Mark63.

VI o.O CUP Vincitore: Degurdì B.C., Maloghigno.
VII o.O CUP Vincitore: Degurdì B.C., Maloghigno.